Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo

w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez

Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas, tj.

Jelwek Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 2c/7

35-084 Rzeszow

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia

(np. pismo wysłane pocztą lub drogą mailową).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to

obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby przesłali Państwo informację

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od

Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku

nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o

wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy

użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej

transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym

przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prosimy odesłać nam zamówienie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od

dnia, w którym poinformowali nas Państw o dostąpieniu od umowy. Termin jest zachowany,

jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni. Adres do zwrotu zamówienia:

Jelwek Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 2c/7

35-084 Rzeszow

Kliknij w link by pobrać formularz: na ostatniej strony dokumentu

W przypadku odbierania przesyłki uprzejmie prosimy o sprawdzenie jej stanu przy kurierze

lub listonoszu, a w przypadku wyraźnego uszkodzenia o spisanie protokołu lub nie odbieraniu

przesyłki. W przypadku uszkodzenia, które wykryte zostało po otwarciu przesyłki, uprzejmie

prosimy o kontakt. Mail kontaktowy, formularz kontakty oraz telefon znajdą Państwo na

stronie: kontakt.

http://jelwek.pl/upload/jelwek_odstapienie_od_umowy.pdf